Kjære Bunker Oil.

Redningsselskapet er helt avhengig av støttespillere for å redde liv og opprettholde sikkerheten langs kysten vår.
Generalsekretær Rikke Lind takker for støtten til Redningsselskapet.